Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Open Escape Oy, 2895228-1
Mustajärventie 456, 95530 TORNIO

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Liisa Koivisto, liisa.koivisto@farmescape.fi, +358 50 413 6469

3. Rekisterin nimikäyttötarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot (kuten valokuvat ja videot), suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluta, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Open Escapen verkkosivustoja ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palvelujen toiminnallisuutta. Lisätietoa evästeitä annetaan Open Escape Oy:n verkkosivuilla: Evästeseloste.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, joka tässä tietosuojaselosteessa kuvataan. Passiivisiksi jääneitä henkilötietoja poistetaan säännöllisesti.

Kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen henkilötietoja voidaan säilyttää kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita. Kaikki Open Escape Oy:n alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta ja muun lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella/tallenteella tai ulkopuolisella palvelimella/palvelussa.

Luottamuksellisten tietojen (esimerkiksi pankki- ja luottokorttitietojen) keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on viety sähköiseksi tai manuaalista aineistoa ei enää tarvita.

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua taipoistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Open Escape Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Open Escape Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Päivitetty 14.8.2020.